Avgifter 2024

Följande gällande för ett medlemskap hos DIF Brottning.

 • Medlemsavgift ska betalas av alla som på något sätt tränar och eller nyttjar lokalen hos DIF Brottning. Medlemskap berättigar till rösträtt vid årsmöte. (Gäller målsman för minderåriga brottare, en röst per betalande medlem.)
 • Medlemsavgift kan även betalas av dem som vill stödja klubben.
 • Träningsavgiften skall vara betald senast den sista februari. Uteblir betalning skickas en påminnelse. Har inbetalning ej skett innan 14 mars blir brottaren dessvärre avstängd från träning samt tävling till dess att inbetalning har registrerats.
 • Om man börjar till höstterminen behövs endast en halv träningsavgift betalas. Inbetalning ska ske senast sista september. Har inbetalning ej skett innan 14 oktober blir brottaren dessvärre avstängd från träning samt tävling till dess att inbetalning har registrerats.

Träningsavgifter

Avgiften avser helår och inkluderar medlemsavgift.

 • Nybörjargruppen: 1 300 kr
 • Fortsättningsgruppen: 1 400 kr
 • Tävlingsgruppen: 1 500 kr 
  Tävlingslicens samt tävlingsavgifter kan tillkomma.

Stödmedlemskap

Vill du stödja DIF Brottning är du välkommen att tecka ett stödmedlemskap till en kostnad av 300 kr per år.

Betalningsuppgifter

Medlems- och träningsavgift betalas på PG: 552140-6. Vänligen skriv grupp enligt förkortning nedan samt personummer för personen inbetalningen gäller.

 • NB (Nybörjargruppen)
 • FG (Fortsättningsgruppen)
 • TG (Tävlingsgruppen)
 • SM (Stödmedlem)

Börja träna brottning!

@difbrottning

DIF Brottning

Öppettider

Vi finns på plats när det är schemalagda pass. Välkommen förbi!

Adress

Vällingby sim- och idrottshall
Bräckegatan 5, 162 61 Vällingby

Kontakt

Email info@difbrottning.se
Telefon: +46 708 126 181